محاسبه گر ابجد آنلاین

ماشین حساب ابجد کبیر و ابجد صغیر

حساب ابجد چگونه است؟

ابجد، نام الفبای عربی است که کاربردها و خواص زیادی داشته و دارد؛ به‎عنوان مثال، یکی از پر کاربرد ترین و معروفترین موارد استفاده از حروف الفبای ابجدی، دسته بندی و مرتب سازی است که حتما آن را در ابتدای فهرست کتاب ها دیده اید. در ادامه می‎خواهیم با خاصیت های دیگر این حروف آشنا شویم.

از دیگر خاصیت های این حروف، کاربرد آن در علم اسماء علم اعداد است که به تعبیر علما این فنون، الفبای ابجد، روح کلمات است چراکه به ازای هر حرفی در این الفبا، عددی وضع شده که بیانگر ارزش عددی آن حرف است. بعنوان مثال، معادل ابجد نام محمد در حساب ابجد کبیر، برابر است با عدد 92. معادل ابجدی نام علی برابر با عدد 110 است و… .

جدول حروف ابجد

سه نوع طبقه بندی برای جدول ابجد ذکر شده است اعم از جدول ابجد کبیر، صغیر و وسیط که فرقشان در ارزش عددی حروف در هریک از آنها است. بعنوان مثال، معادل حرف “ک” در ابجد کبیر برابر عدد 20 است اما در ابجد صغیر، برابر عدد 11. اما متداولترین و پرکاربرد ترین آن همان جدول ابجد کبیر است.

جدول ابجد کبیر و صغیر به شرح ذیل است:

ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابجد وسیط